Utdannelse (1957 til 1969)

Utstillinger i utvalg

Utsmykninger i utvalg

Diverse innkjøp

Annen aktivitet

Nåværende produksjon